MAP Sensor (Bosch)

Prins MAP Sensor Bosch ติดแก๊ส LPG - Prinsth

Prins Map Sensor (Bosch)

Prins (Bosch) Map Sensor เซ็นเซอร์วัดแรงดันและอุณหภูมิ (Combined pressure / temperature sensor) ถูกติดตั้งมาพร้อมกับตัวกรอง สำหรับวัดค่าแรงดันและอุณหภูมิของระบบ LPG ผลิตจากบริษัท Bosch ประเทศเยอรมัน (ผู้ผลิตอะไหล่รถเบนซ์) ถือว่าตัวท็อปเกรดค่อนข้างสูง ถูกใช้อยู่ในชุดอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สของ Prins ที่เป็นรุ่นท็อป ๆ เท่านั้น เพราะถูกออกแบบมาให้เข้ากับกรองแก๊สของ Prins (ผู้พัฒนาเทคโนโลยีติดตั้งแก๊ส อันดับหนึ่งของโลก) ได้พอดี Map Sensor ของ Bosch มีหลายรุ่น รวมถึงตัวที่ใช้รถเบอร์โบ

Map Sensor ถูกติดตั้งและใช้งานร่วมกับกรองแก๊ส อีกพาร์ทที่เป็น “หัวใจ” สำคัญของอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส ทำหน้าที่วัดค่า/ควบคุมแรงดันและอุณหภูมิแก๊ส ที่ไหลผ่านหม้อต้ม เข้าสู่หัวฉีดและห้องเผาไหม้ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในการทำงานของระบบเครื่องยนต์ โดย MAP Sensor จะถูกเชื่อมต่อการทำงานอัตโนมัติกับ Software Prins

คุณสมบัติ :

  • เซ็นเซอร์วัดแรงดัน/อุณหภูมิ (Combined P/T sensor)
  • ช่วงอุณหภูมิทำงาน : -40˚C และ 130˚C.
  • ช่วงค่าแรงดันปกติ : 4-5 bar
  • ควบคุมการไหลของก๊าซ (Flow)
  • Bosch ผู้ผลิตอะไหล่รถเบนซ์ (เยอรมัน)
  • ใช้ร่วมกับกรองแก๊ส Prins โดยเฉพาะ
Prins MAP Sensor Bosch ติดแก๊ส LPG - Prinsth

การวัดค่าแรงดัน & อุณหภูมิ ในระบบแก๊ส :

  • เพื่อปรับช่วงระยะเวลาการฉีดแก๊ส LPG แต่ละครั้ง
  • เพื่อตรวจสอบค่าแรงดันต่ำในระบบ และส่งสัญญาณไปยัง AFC
  • ควบคุมตัวแอคทูเอเตอร์ หรือโซลินอยด์ หม้อต้ม eVP-500 เพื่อจัดการกับระบบแรงดัน
  • ความหนาแน่นของแก๊ส LPG ต่างกันตามอุณหภูมิ มีผลกับการไหลของแก๊สไปยังเครื่องยนต์