รับประกันสินค้า

 • กล่อง ECU / ปลั๊กสายไฟ 

 • หัวฉีด Keihin K9

 • หม้อต้ม eVP-500 

 • สวิทช์แก๊ส

 • กรองแก๊ส / Map Sensor

 • OBD-CAN Gateway

 • ซอฟต์แวร์

 • Injector Care น้ำยาล้างหัวฉีด

 • ระบบสายไฟ

การรับประกันสินค้าทุกประเภทไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

• ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่า น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ
• ไฟไหม้ สารเคมี กระแสไฟฟ้าผิดปกติ หนู มด หรือแมลงอื่นๆ
• ความเสียหายจากอุบัติเหตุทุกกรณี
• สิ่งแปลกปลอมจากสถานีบริการ LPG
• ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
• การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ชุดอุปกรณ์แก๊ส และ/หรือเครื่องยนต์

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับประกันสินค้า

วิดิโอ สำหรับอู่ติดตั้ง
กรอกข้อมูลอุปกรณ์แก๊ส

คลิกเข้าไปดูวิธีการกรอก อย่างละเอียดได้เลย

เงื่อนไขการเคลมสินค้า Prins

 1. สินค้าต้องอยู่ในระยะรับประกัน
 2. .ตัวแทนติดตั้งต้องกรอกการรับประกันในระบบ Prins
 3. ตัวแทนติดตั้งต้องกรอกข้อมูลการเช็คระยะของลูกค้าตามรอบที่กำหนด
 4. .ต้องส่งสินค้าเข้ามาตรวจเช็คก่อนทุกครั้ง

*หากไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถเคลมสินค้า Prins ได้*