เงื่อนไขการเคลมสินค้า Prins

  1. สินค้าต้องอยู่ในระยะรับประกัน
  2. .ตัวแทนติดตั้งต้องกรอกการรับประกันในระบบ Prins
  3. ตัวแทนติดตั้งต้องกรอกข้อมูลการเช็คระยะของลูกค้าตามรอบที่กำหนด
  4. .ต้องส่งสินค้าเข้ามาตรวจเช็คก่อนทุกครั้ง

*หากไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถเคลมสินค้า Prins ได้*